01 January 2015


1500 ahli pengakap seluruh Perak - KOROBORI yg pertama kali diadakan di Teluk Batik 14 - 17 September 2014.