22 March 2014

UJIAN KERIS EMAS DAN PERAK DI SK P TLDM 1 14 - 16 MAC 2014..SERAMAI 90 0RANG DARI 8 BUAH SEKOLAH MENGAMBIL BAHAGIAN...TAHNIAH